Nieuws

Sinds 1-10-2010 vaart kinderThuis Jelly onder een ander vlag nl. Gastouderbureau inZicht in Niezijl www.gobinzicht.nl als bemiddellingsmedewerkers Grietje Bouma en Ria Kwint.

We staan in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer 509695802, dus voldoen we nu aan alle gestelde eisen.

We hebben bezoek gehad van de GGD de uitslag is, positief advies voor het voortzetten van uw opname in het Landelijke Register Kinderopvang. Dus we voldoen nog steeds aan alle gestelde eisen.

Nils is 17 maart 2016 geboren. Hij is een zoon van Henk en Annemiek Veldstra de opvang start eind Juni. Nils heeft een zusje gekregen haar naam is Sara over een paar weekjes mogen we ook haar verwelkomen.

Rhodè is sinds een paar weken bij ons in de opvang. Ze woont samen met haar ouders aan het Reitdiep. Op 1 september heeft Rhode een broertjes gekregen zijn naam is Imre ook hij is van harte welkom.

Eva heeft een zusje gekregen haar naam is Anna ze is geboren op 18-09-2016
haar blijde ouders zijn Jennie en Jan Kuipers en ze wonen in Zuidhorn.

Sinds een paar weken is Dylan bij ons in de opvang, Dylan en zijn ouders zijn onze overburen.

Floris en Rutger hebben een zusje gekregen Emma ook zij is nu bij ons in de opvang.

We hebben afscheid genomen van Lissa en Femke ze zijn naar de BSO gegaan, en Jayden is verhuisd naar Grijpskerk.
Ook hebben we afscheid genomen van Esther. Esther is verhuisd naar Noordhorn, ze heeft daar een nieuwe gastouder gevonden.

Bezoek gehad van de GGD Groningen, we voldoen aan alle gestelde eisen.

Onder het kopje blog staat een bijlage over de Privacy statement.